De groene tuinen: 5 privétuinen - Driebergen

Voor een vijftal woningen in de nieuwe duurzame woonwijk “De Groene Tuinen” heeft Buro Kokmeuleman een passende tuin ontworpen. Iedere tuin heeft een eigen unieke identiteit passend bij de karakters van de bewoners en diens wensen & eisen.

Wat de tuinen verbindt is de natuurlijke groenstrook waarmee de woonwijk zich hecht aan het achtergelegen natuurgebied. Het voorstel is deze ‘natuurlijk’ te laten, mede omdat hoge vaste bebouwing hier niet is toegestaan. De natuurlijke begroeiing stimuleert bezoek van insecten en vogels. De strook wordt ingevuld met een wild grasland dat minimaal beheerd wordt. Een keer per jaar in oktober maaien is genoeg. Om wandel/verblijfruimte te creëren kan een pad worden gemaaid.

Om een wat ruigere en grillige afscheiding met de buren in deze natuurlijke strook te creëren die niet te hoog wordt is een rij van eetbare en vlinder/vogeltrekkende stuiken bedacht. Op elke kavelafscheiding wordt op een afstand van 2 meter ten opzichte van het einde van een tuin een fruitboom geplaatst (peer/appel/pruim etc). De bessenstruiken en fruitbomen zijn net als de overige erfscheiding gezamenlijk eigendom met de buren. De uiteindelijke invulling moet dan ook samen worden afgestemd.

Parkeren in het groen. Tegels aanleggen op een raster met een minimale uitsparing van 4 cm rondom. Tussen de tegels betrouwbare en winterharde bodembedekkers planten, zoals: Wol/kruiptijm (Thymus preacox) Emerald Cushion (Azorella trifurcata) Breukkruid (Herniaria glabia).

  Categorie

  duurzaamheid,tuin

  Opdrachtgever

  Particulier

  Jaar

  2015