Polderdaktuin WTC The Hague

In de binnentuin op het dak van de parkeergarage van het WTC The Hague is door ons ontwerpburo het Polderdaktuin gerealiseerd. In het kader van verduurzaming van de leefomgeving, maatschappelijk verantwoord ondernemen en verbetering van binnenstedelijk watermanagement is besloten de binnentuin te gebruiken als waterberging.

De hemelwaterafvoer van omliggende daken wordt ontkoppeld en in een bassin opgevangen. Water wordt vastgehouden, natuurlijk gebruikt en indien nodig af- gevoerd naar het riool. De binnentuin wordt een permanente vijver met inheemse beplanting waar flora en fauna tot hun recht komen en gebruikers van het ge- bouw fijn kunnen verblijven.

Door middel van een reguleringssysteem wordt een hoosbui gedetecteerd via Buienrader en wordt het waterniveau verlaagd zodat het regenwater opgevangen kan worden in de poldertuin. Na de tijdelijke berging kan het water indien nodig (nadat het riool weer tot rust is gekomen na heftige regenval) via een dijksysteem geloosd worden op het riool.

Dit alles is zichtbaar in het ontwerp: de polder, de dijk, de doorlaat, de regeltech- niek en het niveauverschil van het water.

De projectbegeleiding is in zijn geheel uitgevoerd ons buro.

  Categorie

  zakelijk landschap,duurzaamheid,moduul.info,projectbegeleiding,ontwerpelement

  Opdrachtgever

  Bouwinvest

  Jaar

  2017